post-image

กิจกรรม The 2nd QCC CCI GROUP ACTIVITY 2023

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม The 2nd QCC CCI GROUP ACTIVITY 2023 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

มีโรงงานของ CCI GROUP เข้าร่วมดังนี้ CCIP(พระประแดง), CCIS(สุวินทวงศ์), CCIR(ระยอง), CVS(พระประแดง, CCMD(สุวินทวงศ์) และ CNN(พระประแดง) สำหรับปีนี้ โรงงาน CCIS (สุวินทวงศ์) เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ให้มีการนำเสนอผลงานการประกวดกิจกรรม QCC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภายในกระบวนการผลิตในทุกๆด้านทั้ง QCDMS เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท รวมถึงเป้าหมายของลูกค้าด้วย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทีมด้วยนะครับ แต่ละทีมมีการเตรียมข้อมูลกิจกรรมกันมาอย่างดีและทำการนำเสนอออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทุกทีม

ในปีต่อไปขอให้ทุกโรงงานสาขาเตรียมพร้อมและจัดทำข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในครั้งต่อไปนะครับ